Βιοτεχνία - Έκθεση επίπλων

Κωδικός: 79

Κατασκευή γωνιακού σαλονιού με ξύλινη μπάζα και μεταλλικά πόδια.

Γωνιακό σαλόνι με ξύλινη μπάζα